ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

நடுநிலையான அதிகாரவர்க்கம் நமக்குத் தேவையா?

கட்சி சார்ந்தியங்கும் அரசாங்கத்தின் தேன்கூடு போன்ற அமைப்பிலிருந்து அறிவுபூர்வமான நேர்மையான அதிகாரிகள் தப்பிக்க நடுநிலைத்தன்மை உதவும்.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

ஓய்வுபெற்ற அதிகாரிகள் 80 பேர் உத்திர பிரதேச (உபி) முதலமைச்சருக்கு எழுதியிருக்கும் திறந்த மடலானது பல காரணங்களால் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. ஒன்று, இந்திய அரசமைப்புச்சட்டத்தின் நெறிசார்ந்த கொள்கைகளை அடிப்படை அளவுகோலாக வைத்து இக் கடிதம் எழுதப்பட்டுள்ளது. அரசமைப்புச்சட்டத்திலிருந்து உத்தரவு பெறுவதற்கு அது கடப்பாடு கொண்டுள்ளது. அரசமைப்புச்சட்டத்தின் தார்மீக அதிகாரத்தைத் தவிர்த்து வேறு யாருக்கும், அரசியல்வாதிகளுக்கோ அல்லது வேறு அதிகாரங்களுக்கோ அரசாங்க அதிகாரிகள் அடிமைகள் அல்ல என்பதை அது காட்டுகிறது. இரண்டு, நடுநிலைக் கொள்கை என்பது ஆட்சியிலிருக்கும் கட்சிக்கான நலன்களிலிருந்தும், ஆட்சிக்கு வெளியிலுள்ள சில சமூகக் குழுக்கள் பிறரை என்ன நடக்குமோ என்ற அச்சத்திலேயே இருக்குபடியான அவமானகரமான நிலைக்கு ஆளாக்க முயலும் திட்டங்களிலிருந்தும் சுதந்திரமாக இருப்பதை குறிக்கிறது. தவறிழைக்கும் அரசாங்கத்தை, இந்தக் கடித விஷயத்தில் உபி அரசாங்கம், கேள்விகள் கேட்பதன் மூலம் அரசாங்க அதிகாரிகள் தங்களது கவலைகளை வெளிப்படுத்துவதில் செயலூக்கத்துடன் இருக்கவேண்டியதன் அவசியத்தை இந்தக் கடிதத்தின் உணர்வு பிரதிபலிக்கிறது. இது அதிகாரவர்க்கதின் நம்பகத்தனமைக்கான நிவாரணத்தை கொண்டுவர மட்டுமல்ல தாங்கள் கும்பல்களால் கொலைசெய்யப்படுவோம் என்ற அச்சத்தின் கீழ் இருக்கும் சமூகப் பிரிவினருக்கு நிவாரணத்தைக் கொண்டுவருவதற்காக அதிகாரவர்க்கமானது சமூக அக்கறைகொண்ட நிர்வாக நடைமுறைகளை பின்பற்றவும் அவசியத் தேவையாகும்.

     ஓர் அரசாங்கம் என்பது ஒரு தனிநபரின் அதிகாரம் சார்ந்தது மட்டுமே என்கிற ஆபத்து அதிகரித்துக்கொண்டிருக்கும் வேளையில் அரசமைப்புச்சட்டத்திற்கு கடப்பாடுகொண்ட அதிகாரவர்க்கம் என்பது அவசியம். மூன்று, ஒழிக்க முடியாதபடிக்கான கும்பல் கொலையுணர்வை ஊக்குவிக்கும்விதமாக நடந்துகொள்ளும் அரசாங்கத்தின் தோல்வியை கடிதம் குறிப்பிடுகிறது. இந்தச் சூழல் அதிகாரவர்க்கமற்ற சமூகம் குறித்த விவாதத்தையே பொருத்தமற்றதாக்குகிறது. இந்தியாவில் நமக்கு அரசமைப்புச்சட்டத்திற்கு கடப்பாடு அதிகாரவர்க்கம் தேவை. நமக்குத் தேவையில்லையா? அதிகாரவர்க்கம் என்பது சித்தாந்தம் மற்றும் அரசியல்ரீதியாக நடுநிலையானது. இறுதியாக, எல்லாவற்றையும்விட முக்கியமாக, அரசாங்க அதிகாரிகள் ஓய்வுபெற்ற பிறகும்கூட நல்ல நோக்கங்களுக்காக முக்கியத்துவம்கொண்ட தலையீடுகளை செய்யமுடியும். அதிலும் அச்சத்திலிருந்து விடுதலை, மானுட கண்ணியம் போன்ற அரசமைப்புச்சட்ட கொள்கைகளுக்கு மதிப்பளிக்காத அரசியலில் பங்கெடுக்காமலே இதை செய்யமுடியும். வேறுமாதிரியாக சொல்வதானால், வெறுப்புணர்வு மற்றும் அவமானப்படுத்துதலுக்கு எதிரான தங்களது நெறிசார்ந்த நம்பகத்தன்மையை இன்னமும் நடைமுறையில் நிரூபிக்காத அரசியல் கட்சிகளில் ஓய்வுபெற்ற பிறகு சேர்ந்திருக்கும் அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு அவர்கள் யாரென்று இந்தக் கடிதம் காட்டுகிறது.

     ஓர் உண்மையான அரசாங்க அதிகாரிக்கு அரசமைப்புசட்ட கொள்கைகளுக்கான அவரது கடப்பாடு என்பது வாழ்நாள் விவகாரம் என்பதுடன் அந்தக் கடப்பாட்டை எந்தவொரு அரசியல் அல்லது சித்தாந்தத்தின் உதவியும் இல்லாமலே பின்பற்ற முடியும் என்பதை சொல்லத்தேவையில்லை. உதாரணமாக, அந்தக் கடப்பாடு நீதி, அரசியல் அல்லது சித்தாந்தம் குறித்த அரசமைப்புச்சட்ட கொள்கையுடன்கூட தொடர்புபடுத்திக்கொள்ளத் தேவையில்லை. இதுதான் நிலைமை எனில், அரசமைப்புச்சட்டத்தை அளவுகோலாக வைத்து அமைதி, சமூக இணக்கம் மற்றும் நீதிக்கு கடப்பாடு கொண்டிருப்பதற்கான அதிகாரவர்க்கத்தின் ஆற்றல் என்ன என்பதை அளக்கமுடியும். அதிகாரவர்க்கமானது மூன்றாவது தூணாக, நடுநிலையாக பணியாற்றுகிறது. இவ்வாறு செயல்பட அரசியல் அல்லது சித்தாந்த உதவி எதுவும் தேவையில்லை. பாலின மற்றும் சமூக பன்மைத்துவ விஷயங்களில் சரியான நிலைபாட்டை எடுத்த கட்சிகள் என்பதற்கு சான்றுகள் இல்லாத கட்சிகளில் சேர்ந்து அல்லது சேர திட்டமிட்டுள்ள அதிகாரிகள் அத்தகைய கட்சிகளில் சேர்வதற்கான ஏற்புத்தன்மையைம் பொதுமக்களிடம் பெறவேண்டும். அது அவர்களது பொறுப்பு. அவர்கள் பணியில் இருந்தபோது அவர்களது செயல்பாடு எந்த அளவிற்கு அரசமைப்புச்சட்டத்திற்கு சாதகமாக இருந்தது என்பதை அவர்கள் சொல்லவேண்டியவர்களாவர். சமூக விவகாரங்களில் சந்தேகத்திற்குரியவகையில் நடந்துகொண்ட அரசியல்கட்சிகள் தங்கள் கட்சிகளில் சேரும் இந்த அதிகாரிகளிடம் இந்த விவரங்களை கேட்பதில்லை என்ற நிலையில் இது தார்மீக அவசியமாகிறது. நமது அரசாங்க அதிகாரிகளில் சிலர் தங்களது சாதி/ஆணாதிக்கம் மற்றும் ஆழமான வெறுப்புணர்வை அலுவலகத்திற்கு வெளியே விட்டுவிட்டு வரமுடியாதவர்களாக இருக்கும் பின்னணியில் இந்த விவரங்களை அளிப்பது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. இந்தியாவின் அதிகாரவர்க்க கட்டமைப்பானது அதிகாரவர்க்க மனதின் சாதியை சுமந்துகொண்டுள்ளது. நிர்வாகத்தில் நடக்கும் மாற்றத்தின்போது ஒரு மனிதரின் சாதி அவரது இடமாற்றல் உத்திரவு காகிதங்களைவிட வேகமாக பயணிக்கிறது. சாதி, பாலினம், மதம், மாநிலம் மற்றும் மொழி அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டப்படுவது குறித்து தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடைய இரண்டு தார்மீக செயல்பாடுகள் இருக்கின்றன. ஒன்று, தாங்கள் எந்த அரசின் ஒரு பகுதியோ அந்த அரசை குடிமைச் சமூகத்திலுள்ள விஷமிகளிடமிர்நுது பாதுகாப்பது. இரண்டு, சாதி மற்றும் ஆணாதிக்க சிந்தனை நிறைந்துள்ள சமூகமானது பிரச்னைகளை உருவாக்க முயற்சிகள் செய்கிறபோது அவற்றைத் தடுப்பது. இத்தகைய ஒரு சமூகம் உண்மைகளை ஆக்ரோஷமாக மறைக்கும் சமூகமாக சீரழிந்துவிடாதிருக்கும் வகையில் அதிகாரவர்க்கம் பொதுவாழ்வில் தலையிடவேண்டும். இந்த இரண்டு பணிகளையும் செய்ய இரண்டு அடிப்படை நிபந்தனைகள் உள்ளன. ஒன்று, அரசமைப்புச்சட்டத்திற்கு எதிரான நலன்களை ஓர் அரசாங்கம் திணிக்கிறபோது அதை தடுப்பதற்கான தார்மீக ஆற்றல் அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு இருக்கவேண்டும். இரண்டு, தங்களது செயலூக்கம்கொண்ட தலையீடுகளின் மூலம் மக்களின் தினசரி வாழ்க்கையின் பிரச்னைக்குரிய சமூக நடைமுறைகளை புரிந்துகொள்ள இந்த அரசமைப்புச்சட்ட கொள்கைகளை பயன்படுத்தவேண்டும். இந்த வகையில் இத்தகைய அதிகாரிகள் பொதுவான வர்க்கத்தின் ஒரு பகுதியாவர். ஏனேனில் இவர்களது செயல்பாடுகள் ஒரு பண்பட்ட, அமைதியான சமூகத்தை உருவாக்குவதற்கான முயற்சிகளுக்கு பங்களிப்பு செய்கின்றன. இத்தகைய வகுப்பின் உறுப்பினர்கள் அதிகாரவர்க்க ஆதிக்கத்தை அதிகாரவர்க்கத்தின் பொருட்டு நீட்டிக்க விரும்பமாட்டார்கள், மாறாக சமூக உறவுகளின் கோரமான அடிப்படைகளை மாற்றியமைப்பது, பண்பட்ட வழியில் அவற்றை மற்றியமைப்பது ஆகியவற்றில் பரந்துபட்ட அளவில் பங்காற்றுவதில் அர்ப்பணிப்புகொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். அமைதியான மத்தியஸ்தம் மூலம் சமூக உறவுகளின் பகைமைகளை குறைக்கும் ஆற்றல்கொண்டதாக இந்த அதிகாரவர்க்கம் இருக்கும். இத்தகைய வகுப்பின் பொதுமைப் பண்பானது குறிப்பிட்ட நலன்களை மட்டும் பின்பற்றுவதற்கு எதிரானது. இவ்வாறாக, அரசாங்கத்தை ஆள்பவர்களின் அடிமைகளாக அரசாங்க அதிகாரிகள் ஆவதை தடுக்கும் ஆற்றல் அவர்களது கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ள நடுநிலைக் கொள்கைக்கு இருக்கிறது.  

Comments

(-) Hide

EPW looks forward to your comments. Please note that comments are moderated as per our comments policy. They may take some time to appear. A comment, if suitable, may be selected for publication in the Letters pages of EPW.

Back to Top